Monster Clay Modelliermasse Rot-Braun
  • Monster Clay Modelliermasse Rot-Braun
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down

Monster Clay 2.27 kg bruin

hardheid Stuksprijs Aantal
hard
€ 42,90
zacht
€ 42,90
middelhard
€ 42,90


Alle prijzen zijn inclusief btw, plus verzendkosten.
Voor leveringen naar andere landen dan Duitsland
kunnen de definitieve prijzen veranderen bij het afrekenen.
MEER INFO

Monster Clay is een klei die veel wordt gebruikt in de creatieve industrieën. 

De klei heeft een zeer laag smeltpunt en wanneer hij terug is afgekoeld, wordt hij zeer sterk, waardoor deze uiterst geschikt is voor fijne details en huidtexturen. 

Het heeft een lage kleefkracht, waardoor uw vingers en hulpmiddelen schoon blijven.  

Is verpakt in een hittebestendige verpakking zodat je kan smelten in de originele verpakking. 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1 Indeling van de stof of het mengsel:
Classificatie volgens richtlijn (EC) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hierop.
Geen gevaarlijke stof of mengsel.
Nadelige fysisch-chemische effecten, effecten op de menselijke gezondheid en het milieu
Voor zover wij weten, levert dit product geen specifiek risico op, mits het wordt gehanteerd in
overeenstemming met goede arbeidshygiëne en veiligheid.
2.2 Etiketteringselementen:
Etikettering volgens de verordening (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]:
Geen gevaarlijke stof of mengsel.
Veiligheidsaanbevelingen (CLP):
P102 - Buiten bereik van kinderen bewaren
2.3 Andere gevaren:
Andere gevaren die niet bijdragen aan de classificatie:
Geen onder normale omstandigheden. Er is geen experimenteel onderzoek naar het product beschikbaar. De
gegeven informatie is gebaseerd op onze kennis van de componenten en de classificatie van het product wordt
bepaald door berekening.
 

Specifieke referenties

Voor algemeen gebruik.

Accessories Products

Vergelijkbare producten ( 8 andere producten in de zelfde categorie )

Registreer een nieuw account

Already have an account?
Log in instead Or Reset password