Polyurethan-Gießharz PC39 + PU-Härter G226
  • Polyurethan-Gießharz PC39 + PU-Härter G226
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down

PU-Giethars PC 39 + PU-HarderG 226

hoeveelheid Stuksprijs Aantal
1 kg
€ 19,60
2 kg
€ 38,50


Alle prijzen zijn inclusief BTW plus verzendkosten.

Toepassing:

Grote modellen, matrijzen en negatieven.

Aanwending:

 Wordt gegoten indunne en dikke lagen. De krimp vermindert bij gebruik van meer vulstof.Opgelet: Het hars goed homogeen mengen voor het gebruik. (zie degebruiksaanwijzing).

Beschrijving:

Twee component polyurethaansysteem, geurloos. Vulstofafzonderlijk toe te voegen in de aangegeven optimale hoeveelheid of naar wens,naargelang de dikte van de te gieten laag. Zeer goede afdrukken, snelleuitharding, lage exotherme piek, weinig krimp. Men kan de vulstof EF 31gebruiken in de verhouding (100:100:150) om een lichtgewicht voorwerp tebekomen.

Gebruiksaanwijzing:

De gesloten container met hars goed schudden om het lichtesediment dat zich kan vormen in suspensie te brengen. De componentenafzonderlijk afwegen en elk met een deel van de vulstof mengen. Het isaangeraden de grootste hoeveelheid vulstof aan de verharder toe te voegen.Daarna de twee componenten zorgvuldig mengen en snel aanbrengen. Zie detechnische informatie over losmiddelen voor het klaarmaken van de vormen ofmodellen.

Nabehandeling:

Nabehandeling met warmte is steeds aangewezen om het stuk debeste eigenschappen te laten bekomen, indien het naderhand op hogeretemperatuur aangewend wordt. Het voorwerp na verharden door het per uur 10°C telaten stijgen voor de tijd, en tot het punt aangegeven in de tabel. Na hetbeëindigen langzaam laten afkoelen. De snelheid waarmee opgewarmd wordt en deduur zijn aangegeven voor standaard stukken. De gebruiker wordt aangeraden zelftesten uit te voeren voor de specifieke vorm en grootte van zijn stukken.(Grotere stukken worden langzamer opgewarmd en de nabehandelingstijd wordtverlengd. Kleine dunne stukken en composieten op een rooster verwarmen).

Opslag en voorzorgen:

Polyurethaanharsen en de verharders kunnen gedurende éénjaar in goed gesloten verpakking in een droge koele plaats opgeslagen worden.Een lichte verhoging van de viscositeit van de verharder (isocyanaat) kanvastgesteld worden, wat geen nadelige invloed heeft op het uitgeharde systeem.Beide componenten zijn vochtgevoelig. Een grote opslorping van vocht kan toteen volume expansie van het systeem tijdens het verwerken en/of een anomalie inhet verhitten leiden. Het is aanbevolen beide componenten goed homogeen te mengenvoor gebruik. De isocyanaten kunnen uitkristalliseren bij lage temperatuur. Omde oorspronkelijke karakteristieken terug te bekomen volstaat het materiaalenkele uren tot 70-80°C te verwarmen. Laten afkoelen alvorens te gebruiken.Raadpleeg de veiligheidsvoorschriften en respecteer de geldende voorschriftenwat betreft industriële hygiëne en afval verwijdering.

 

Accessories Products

Related Products ( 5 other products in the same category )

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password