Gießwachs MMP weiß
  • Gießwachs MMP weiß
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down

Gietwas wit hard (MMP)

gewicht Stuksprijs Aantal
1 kg
€ 9,95
1,25 kg
€ 12,44
2,5 kg
€ 24,87
5 kg
€ 49,75


Alle prijzen zijn inclusief BTW plus verzendkosten.

Voor het gieten van wasvormen in een siliconen mal. De gietwas kan ook door de boetseerwas gemengd worden om de boetseerwas wat steviger te maken. Vooral als de buitentemperatuur hoog is kan dat van belang zijn. De gietwas wordt in platen van ca. 5 kg geleverd. Prijs per kg.

RUBRIEK 2: 

Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengselIndeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 De stof is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening.

2.2 EtiketteringselementenEtikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 vervaltGevarenpictogrammen vervalt

Signaalwoord vervaltGevarenaanduidingen vervalt

2.3 Andere gevarenResultaten van PBT- en zPzB-beoordelingPBT: 

Niet bruikbaar.zPzB: Niet bruikbaar. 

 

kg info|hidden
Ja

Specifieke referenties

TD Gießwachs MMP weiß

Downloaden (40k)


SHD Gießwachs MMP weiß

Downloaden (320k)


Accessories Products

Vergelijkbare producten ( 7 andere producten in de zelfde categorie )

Registreer een nieuw account

Already have an account?
Log in instead Or Reset password