Gießwachs MMP weiß
  • Gießwachs MMP weiß
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down

Gietwas wit hard (MMP)

gewicht Stuksprijs Aantal
2,5 kg
€ 29,50
5 kg
€ 59,00


Alle prijzen zijn inclusief btw, plus verzendkosten.
Voor leveringen naar andere landen dan Duitsland
kunnen de definitieve prijzen veranderen bij het afrekenen.
MEER INFO

Witte, microkristallijne paraffine gietwas voor de productie van positieve wasmodellen. Geschikt voor het gieten in siliconen mallen.
De gietwas kan worden gebruikt om wassen beelden te maken, bijv. voor het verloren was proces bij bronsgieten. De gietwas kan worden gemengd met alle modelleerwassen om de hardheid aan te passen.
 De gietwas kan worden gekleurd door het te mengen met andere soorten was of waspigmenten.
Technische gegevens:
Stolpunt: 71° - 75° C
Naaldpenetratie bij 25° C: max. 25 dmm
Dichtheid bij 70° C: 750 - 800 kg/m3
Viscositeit bij 100° C: 12 - 17 mm2/s

De wasplaten variëren licht in dikte en worden daarom berekend op basis van hun werkelijke gewicht.

RUBRIEK 2: 

Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengselIndeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 De stof is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening.

2.2 EtiketteringselementenEtikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 vervaltGevarenpictogrammen vervalt

Signaalwoord vervaltGevarenaanduidingen vervalt

2.3 Andere gevarenResultaten van PBT- en zPzB-beoordelingPBT: 

Niet bruikbaar.zPzB: Niet bruikbaar. 

 

Specifieke referenties

TD Gießwachs MMP weiß

Downloaden (40k)


SHD Gießwachs MMP weiß

Downloaden (344k)


Accessories Products

Vergelijkbare producten ( 7 andere producten in de zelfde categorie )

Registreer een nieuw account

Already have an account?
Log in instead Or Reset password